15. oktober 2022

Nye spilleregler

Som det er mange bekendt, har FIVB udgivet en ny udgave af de internationale spilleregler.

Ud over diverse konsekvensrettelser, er der ganske få ændringer:

  • Liberoen må nu gerne være anfører.
  • Positionsfejl reglen er ændret. Nu skal den ”fejlende spiller” have passeret sin ”tilhørende” medspiller helt, før det er fejl.
  • Reglen for berøring af bolden hos modstanderen af blokspiller, er ændret til at man gerne må samtidigt med, men stadig ikke før angriberen er færdig, dvs. bolden skal være på vej over.
  • Reglen for udskiftning af udvist eller diskvalificeret spiller er ændret, så vedkommende kan erstattes ved en ekstraordinær udskiftning, hvis det ikke er muligt at erstatte vedkommende ved en ordinær udskiftning.
  • Ved alle udvisninger/ diskvalifikationer skal spilleren gå ud af hallen til omklædningsrum. Strafstole er afskaffet.

Disse er beskrevet i vedhæftede oversigt fra spilleregelgruppen med illustration fra spillereglerne vedr. positionsfejl.

Vi er glade for at vi nu kan præsentere denne lille video der gennemgår de få ændringer: LINK

Det er den engelske udgave der nu er den officielt gældende i Danmark.

De officielle gældende spilleregler er, sammen med oversigt og link til video, lagt på volleyball.dk