3. marts 2023

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde

Midtjysk Volleyball, MJVB, indkalder hermed til ordinært repræsentantskabsmøde onsdag d. 26. april 2023. kl. 19.00.
Mødet holdes hos MacY, Søndergade 54, Frederiks.
Alle klubber i kredsen har to stemmer på mødet – hvis de møder op med to medlemmer.
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, indsendes til formanden eller sekretariatet senest 8 dage før mødet, men meget gerne tidligere, så de kan nå at blive drøftet i klubberne og komme med i det skriftlige materiale, der offentliggøres på hjemmesiden ca. 14 dage før mødet.
Dagsorden ifølge kredsens love.
Det er OK at komme med 3-4 folk, hvis man kan fylde bilen. Der er kun stemmeret til to, men der er kaffe og æblekage til alle 😉