Volleyballkredsen Midtjysk Volleyball - MJVB
Dommerafregning DS

Efter vedtagelse på repræsentantskabsmødet i april 2008 er det fremover hjemmeklubbens ansvar at sørge for, at der er dommere til kampene.
Dommerne kan være fra egen klub, men skal naturligvis dømme neutralt.
Der er stadig vejledende takster for dommerhonorering, men det er hjemmeklubbens afgørelse, om/hvordan man vil honorere dommerne.

Der gøres opmærksom på at udehold, der ikke vil have hjemmeklubben til at dømme, kan overtage dommerpåsætningen af kampen. I så fald skal udeholdet finde en dommer, der ikke er tilknyttet egen klub.
Hvis udeholdet således ønsker at overtage dommerpåsætningen sendes en mail til såvel hjemmeklubben som Turneringsleder Preben Dahlgaard. Der gøres i mailen opmærksom på, om man vil finde førstedommer eller begge dommere.
Dommerne honoreres med de vejledende takster. Hjemmeklubben betaler honoraret og udeklubben betaler dommerens kørsel (og det gælder altså KUN i tilfælde, hvor udeklubben har ønsket at påsætte neutrale dommere).
 

Hjemmehold:________________      Udehold:___________________

Dato:____________ kamp(e): Kampnummer 50_______ og 50_______

1.dommer:  Certifikat nr. 2.dommer Certifikat nr.
____________________________ __________ ____________________ __________
Udgift hjemmehold Udgift hjemmehold
___km á kr. 2,00: kr.________ ___km á kr. 2,00: kr.________
Honorar A-dommer: 200,-
Honorar B-dommer: 100,-
kr.________ Honorar A-dommer: 200,-
Honorar B-dommer: 100,-
kr.________
Dommerudgift i alt kr.________   Dommerudgift i alt: kr.________
Udgift udehold (kun hvis udeholdet har påsat neutral dommer) Udgift udehold
___km á kr. 2,00: kr.________ ___km á kr. 2,00: kr.________ 
____________________
Underskrift 1. dommer
____________________
Underskrift 2. dommer
Konto_________  ____________________ Konto______  ____________ ____

Dommerafregningen skal ikke sendes ind. Der er ingen dommerudligning.

Kampskemaer sendes til MJVB-turnering, Preben Dahlgaard, Gyvelvænget 19, 7755 Bedsted
- resultaterne indberettes på http://resultater.volleyball.dk
____

Hvis udeklubben har påsat neutrale dommere (jvf. dommerregulativet), skal udeklubben betale dommernes transportudgifter.
Der udfyldes i så fald to eksemplarer af denne blanket.
Dette eksemplar er tiltænkt         hjemmeholdet___          Udeholdet ___