Ungdomsturneringerne 2016-2017
-et forsøg på at give lidt overblik..
Navn
Ungdoms-Grand-Prix
DM-kvalifikation VestDK
Rækker
og
Princip
U14 til U21 delt i en dame og herrerække. Hver række deles i niveauer. Der er op- og nedrykning mellem niveauerne fra stævne til stævne.
Princip: Man spiller mod jævnbyrdige modstandere (uanset alder)
Der er seks rækker;
HU14, DU14, HU16, DU16, HU18, DU18.
Princip: Man spiller mod jævnaldrende modstandere (uanset styrke).
U21-DM har fri tilmelding senest 1. februar. Indbydelse
Koordi-
nering
Stævnerne er placeret, så man kan spille både GP og DM-kvalifikation. Stævnerne ligger ikke samme dage som GP-stævnerne, så man kan spille begge dele.
Deltagere
Deltagerne er fra MJVB.
Alle stævner ligger i MJVBs område.
Gæster fra andre kredse kan dog få lov at være med, hvis der er plads.
Deltagerne er fra alle 4 kredse vest for storebælt: Fyn, Sydjylland, Nordjylland og Midtjylland.
Derfor kan der være lidt længere kørsel til kampene.
Stævner
Der spilles GP-stævner. Typisk 3 kampe pr. stævne bedst a 3 sæt. Der gives et point til det hold der bliver sidst, 2 point til næstsidste osv. osv.  Det vindende hold får et ekstra point i bonus.
Der spilles 7 stævnerunder. Spilledage og steder er lagt fast i oversigten.
Der spilles en løbende turnering i hver række. Enkelt, dobbelt eller tredobbelt mødes holdene afhængigt af, hvor mange hold, der er meldt til. Der spilles helst 3 kampe pr. gang. Alle kampe er bedst a 3 sæt.
Der spilles 3 dage (4 dage i U16). Datoerne er lagt fast, men der kan komme flere spillesteder på listen, så de fleste hold kan få et stævne på hjemmebane.
Turneringsplan
Turneringsplanen ses på MJVB.dk.
Der startes normalt kl. 11 og selve planen kommer et par dage før stævnet.
Turneringsplanen kan ses på MJVB.dk og på volleyball.dk ved at gå ind på rækkens stillinger og klikke på de enkelte hold. Turneringsplanen laves når tilmeldingsfristen er udløbet og de sidste haller er reserveret.
Stilling
Der laves en løbende GP-stilling, både i forhold til alle hold af samme køn (=næste rundes seedningsliste) og i forhold til egen aldersgruppe og køn.
Stillingen ses på MJVB.dk
Der laves en løbende stilling med alle rækkens hold i 1 pulje. Der gives to point for sejr og 0 point for nederlag. Efter point gælder det sætforskel, derpå boldforskel og endelig indbyrdes kampe.
Stillinger kan ses på volleyball.dk
Titel &
Præmier
Der spilles om det Midtjyske Mesterskab i hver enkelt aldersgruppe/køn og der præmieres med MJVBs mesterskabsmedaljer.
Der er guld-sølv og bronzemedaljer med årgangsbånd i alle 8 rækker.
Der spilles først og fremmest om adgang til Danmarksmesterskaberne for ungdomshold. Desuden spilles der i hver række om titlen "Jysk-Fynsk Mester". De vindende hold i hver af de 6 rækker udstyres med t-shirts med den titel.
Tilmelding
Til jd@mjvb.dk senest mandag kl. 21 før hvert enkelt stævne. "Fast tilmeldte" skal melde afbud, hvis de IKKE kommer til samme frist.
Tilmelding til stævnerækken til jd@mjvb.dk
For U16 og U18: 1. december 2016
For U14: 15. januar 2017
Pris
Holdgebyrer for ungdomshold i MJVB er 600-800 kr/år + personlig licens.
600 kr pr. hold.
For Fast tilmeldte GP-hold fra MJVB koster det ikke ekstra at deltage i DM-kvalifikationen.
Dommere
Holdene dømmer hinanden
Holdene dømmer hinanden. Dommerne skal min være i besiddelse af et DVBFs GP-dommerkort.
Ufuldtallige hold
Det koster 1 GP-point pr. spiller, der mangler på et hold.
Man taber kampe, hvor man ikke kan stille fuldtalligt.