Spillere Stævner  -  Afbud  -  Dommere  -  Nethøjde  -  Pris  -  Præmier Bøder  -  Tilmelding  -  Tid og Sted - Mix Nord-særregler
Turneringsreglement

for Mixrækker

Turneringerne spiller efter MJVBs Grand Prix-system. Hensigten er at skabe så jævnbyrdige kampe som muligt.

1. Rækker
Mix-rækkerne består af
Mix-nord
Mix-syd
Mix øst
Rene herrehold og rene damehold kan deltage i enkeltstævner i JS på motionslicens.

2. Deltagende spillere i mix-rækkerne
Der skal være mindst to damer på banen.
Der kan benyttes op til to spillere, som er aktive i Jyllandsserien/Danmarksserien for damer. Højere rangerende spillere kan ikke deltage i Mix.
Hvis en spiller har deltaget i kampe på divisions- eller JSH/DSH-hold og ønsker at vende tilbage til Mix, kan det kun ske med en dispensation fra turneringslederen, der vil lægge vægt på, hvilket hold man træner med og grunden til, at man dels har spillet på højere rangerende hold såvel som grunden til, at man ønsker at vende tilbage til Mix.
Vi henstiller kraftigt til, at man ikke ændrer væsentligt på et holds styrke mellem to stævner, da det spolerer Grand Prix-systemets sikring af, at alle møder jævnbyrdige modstandere.
Det er tilladt at benytte "rotationsudskiftning" men reglen med altid at have min. 2 damer på banen, skal overholdes.
Det er tilladt at stille op med kun 5 spillere. Her gælder dog også at reglen om 2 damer skal overholdes. Hvis en damespiller skades, kan holdet dog fortsætte dagens stævne med kun én dame på banen. Da må de dog kun have fire herrer på banen.
Er man kun 4 spillere eller uden 2 damer: Se under bøder.

3. Stævner
Værtsklubben stiller med stævneledere, der forbereder og leder afviklingen af stævnet.
Mix-Syd: Efter tilmeldingsfristens udløb torsdag kl. 18.00 viderebringer turneringslederen tilmeldinger og puljeinddelingerne telefonisk til stævnelederen. Denne har på forhånd modtaget stævneledermaterialer, såsom  kampskemaer, pointberegningsskemaer  etc.
Mix-nord og Øst: Tilmeldingsfristen er tirsdag kl. 21.00 til sekretariatet, som lægger turneringsplanen på hjemmesiden og sender stævnematerialer til stævnelederklubben.

4. Afbud
Afbud fra fast tilmeldte hold er bødefrit, når det blot er turneringslederen i hænde  ved tilmeldingsfristens udløb. Holdet optjener ikke Grand Prix-point, og rykker en række ned. Ved afbud fra mere end ét hold i samme niveau trækker turneringslederen lod om nedrykningen.

5. Dommere
Klubberne dømmer hinanden. Der er ingen krav om, at man skal have dommer-kort, men vi anbefaler kraftigt, at alle hold får uddannet B-dommere.

6. Nethøjde
Mix:
Nethøjden er i niv. A : 2,35 m.
I niveau B,C osv. spilles med 2,24 m.

7. Pris
Fremgår af oversigt.
Vedr. Licens: Der løses personlig licens til DVBF for deltagere i mixrækkerne, der i licenssammenhæng er motionsrækker. Det koster ca. 50 kr. pr. år.  Til gengæld får man af og til Volleymagasinet pr. mail.
Alle skal selv sørge for at betale denne licens. Hvis man kun deltager i enkelte GP-stævner i mix-rækken, kan man med fordel spille på stævnelicens, dvs. 70 kr/hold/stævne oven i det almindelige stævnegebyr.
Hvis ungdomsspillere, serie 1 spillere osv. deltager på et mix-hold kan de spille på den (højere) personlige licens, de har betalt med deres eget hold.

8. Præmier
Der spilles om titlen "Midtjysk Mester" i Mix Øst, Mix-NORD og Mix-SYD. MJVB har udsat en pokal til vinderen i hver række. Ved det afsluttende Grand Prix-stævne er MJVB vært ved et fælles kaffebord, hvor der uddeles præmier og evalueres på sæsonen.
Ud over dette vil der blive afviklet et finalestævne med de 12 bedste hold. Fordelingen af hold mellem rækkerne afhænger af antallet af fast tilmeldte deltagere i rækkerne.

9. Bøder
§10 Udeblivelse fra stævne kr.  500,-
§11 For sent afbud kr.  250,-
§12 Dommerudeblivelse kr.  100,-
§13 Møde med 4 spillere eller færre end to damespillere kr. 0,-
 (kampene tabes dog  (undtaget, hvis der er tale om en skade opstået ved dagens stævne.))
§14  Ulovlig spiller (to muligheder):
A:   Holdet gør selv opmærksom på det ved at skrive det på kampskemaet: kr. 0,-  (men tabt kamp).
B:   Holdet gør ikke selv opmærksom på det før hver kamp:  kr.  200,-   (og tabt kamp).

10. Tilmelding og afbud
Tilmelding af ekstra hold og rettidige (bødefri) afbud fra fast tilmeldte hold sker således:

Mix-Syd:
Steen Jørgensen
Sjællandsgade 11
7400 Herning
tlf. 97 22 25 21
e: sj@sanita.dk eller vibste@webspeed.dk
Til- og framelding senest torsdag (2 dage før stævnet) kl. 18.00 (pr. mail dog kl. 12.00).
Turneringsplanen er klar i hallen ved stævnestart kl. 10.00.

Mix-Nord:
Politisk leder:Kurt Kristensen, 60159217. (tager sig af fælles afslutning, præmieoverrækkelse, evaluering og ændringer i turneringskoncept).
Tilmeldinger/turneringsplanlægger: Sekretariatet v. Jørgen Donslund, 61676820, jd@mjvb.dk
Til- og framelding til sekretariatet senest onsdag (3 dage før stævnet) kl. 21.00.
Turneringsplanen lægges på hjemmesiden senest torsdag.
OBS: Mix Nord har vedtaget nogle egne regler vedr. Grand Prix-systemet:
Der oprettes kun en C-række, hvis der deltager over 9 hold i B-rækken.
Afbudshold i A-rækken er nedrykker(e).Der fyldes op med det(de) bedst placerede hold fra B-rækken, så der, så vidt muligt altid er 6 hold i A-rækken.
Hvis et hold mangler damespillere og kan låne damer fra andre hold, kan holdets resultater gælde.
Hvis en klub har flere hold med, og der skal lånes spillere fra det ene til det andet hold, skal det være samme spiller(e) hele dagen.
Der planlægges blindt ud fra GP-reglementet. Dvs. at der ikke må tages hensyn til fx at fordele hold fra samme klub i forskellige puljer.

Mix Øst
Der er ikke nogen politisk leder endnu. Varetages indtil videre af sekretariatet.
Tilmeldinger/turneringsplanlægger: Sekretariatet v. Jørgen Donslund, 61676820, jd@mjvb.dk
Til- og framelding til sekretariatet senest onsdag (3 dage før stævnet) kl. 21.00.
Turneringsplanen lægges på hjemmesiden senest torsdag.

11. Tid og sted
-fremgår af oversigten.

Første runde kan, - afhængig af antallet af hold,- være en kvalifikationsrunde, hvor der ikke spilles om point, men om hvilket niveau, man skal starte i, i den følgende runde.
Kvalifikationsrunden er kun for hold, der er forhåndstilmeldt for hele sæsonen, idet de lejlighedsvis deltagende hold, ikke kan have interesse i at spille for en placering i det samlede klassement.
Turneringslederne kan dog dispensere fra denne regel.

I syd huser førstnævnte hal niv. A (og evt. D) og sidstnævnte hal har B og C. Start kl. 10.00.
I Nord er der start kl. 11.00 og stævnet varer normalt 4 timer og 15 min.

Der spilles med 25-pointssystem. Der spilles bedst á 3 sæt. De første to sæt spilles til 25. Evt. afgørende sæt spilles til 15. Der skal vindes med mindst 2 overskydende point i alle sæt.Revideret af jd 2. juni 2015