Danmarksserier  -  S1 og JS    Ungdom   -  Dispensation  - Bøder  -   Kurser  - Dommerkartotek Dommerudvalget Beslægtede sider


Dommerregulativ
for MJVBs serierækker og ungdom

Danmarksserier 
I turneringsplanen påsættes et oversiddende hold/klub som dommer. Klubben stiller første og andendommere og sekretærer. Dvs. at hvis man ikke har dommere på det aktuelle hold, er det klubbens opgave at stille dommere til kampene på anden vis. 
Begge dommere skal være i besiddelse af gyldigt dommerkort og være registreret i MJVBs nye dommerkartotek fra 2009 eller være divisionsdommer. 

Det er den dømmende klubs afgørelse om egne dommere skal honoreres. De vejledende takster er
100-200,- kr. pr. kamp.
Brug eventuelt Panik-listen hvis klubben mangler dommere. Her skal man regne med 200 kr i honorar + 2 kr/km som dommerbetaling.

Jyllandsserie / Serie 1
Grand Prix-rækker, hvor de oversiddende hold påsættes som dommere og sekretærer.
1. dommeren skal  være uddannet dommer. Et hold bør have to uddannede dommere, idet man ofte bliver sat til at dømme flere kanmpe på samme tid.
Der gives ikke honorar og kørselsgodtgørelse.

Ungdom
Herre- og dameungdom
Niveau A: 1. dommeren skal være uddannet dommer. 
Niveau B, C og D skal dømmes af dommere med erfaring eller med erfarne voksne vejledere.
Det henstilles, at der uddannes og bruges uddannede dommere så vidt, det er muligt.
Der gives ikke honorar eller kørselsgodtgørelse.

Dispensation for manglende uddannede dommere
Dispensation kan gives af dommerudvalget/turneringslederen, såfremt man er tilmeldt og har betalt kursusgebyr for dommerkurset.
Ansøgning om dispensation skal være skriftlig og indeholde navne på kursisterne.
Dispensationen gælder kun indtil først afholdte kursus i MJVB, uanset kursets beliggenhed.
OBS: Ved ansøgninger om kommunal støtte til dommerkurser ser mange kommuner velvilligt på det, når man oplyser, at alle hold er forpligtet til at have mindst 2 uddannede dommere og at dommerne ikke får løn for deres indsats.

Dommerbøder
Dommerudvalget gennemgår hvert år alle kampskemaer.
Sørg for at have dommere nok og aftal i god tid, hvem der dømmer hvilke kampe.
Lad ikke sjuskeri blive årsagen til en eventuel bøde.

Indskærp overfor jeres dommerne, at de før kampen med tydelig og letlæselig skrift påfører navn og certifikatnummer på kampskemaet. Mangler straffes med bøder!
Certifikatnummer findes i dommerkartoteket på hjemmesiden, så man kan godt dømme selv om dommerkortet er blevet væk!
Bare man kan finde sit nummer!
 

Bødestørrelser
§ 50: Stk. 1:
Kampe dømt af en ikke reglementeret dommer kr. 200,-
En ikke reglementeret dommer er en dommer, der ikke er registreret i MJVBs ny dommerkartotek.
Herunder også hvis dommernavnet og dommernummeret ikke kan læses på kampskemaet.

§ 50: Stk. 2:
Kampe, hvor en påsat klub er udeblevet kr. 500,- pr. kamp.
Ved gentagelse (også samme dag) stiger bøden kr. 200,- pr. kamp.
Dømmes kampen kun med én dommer er bøden kr. 250,-.
Ved gentagelse (også samme dag) stiger bøden kr. 100 pr. kamp.

§ 50: Stk. 3:
Mangelfuld udfyldelse af kampskema, for eksempel manglende dommernummer eller dommernavn kr. 100,-

§ 50: Stk. 4:
Andre tilfælde fastsættes af dommerudvalget eller bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

Dommerregister
Dommerkartoteket genetableredes siden 2009 ved hjælp af indberetninger fra klubberne.
Klubberne skal angive en række oplysninger fx i vedlagte excelark eller i en mail til sekretariatet angive de dommere, der findes i klubben.
Listen indsendes til sekretariatet, hvorefter klubbens dommere bliver registreret og godkendt.

Der er altså i princippet ikke nogen dommere, hvis dommerkort er for gammelt.
Dommeruddannelse/kategori og nummeret på dommerkortet skal skrives på listen.

Har dommerne ikke længere deres kort og kan de ikke huske deres gamle dommernummer må de istedet beskrive
-hvor og hvornår(ca) de tog dommerkort.
-hvem var instruktør 

Når man er registreret i dommerkartoteket med et dommernummer, skriver man det nummer på kampskemaerne, når man har dømt. Der udstedes ikke mere fysiske dommerkort fra kredsen.
 

Tilmelding til og betaling for dommerkurser sker til DVBF - find uddannelseshuset på: www.volleyball.dk


Reglementet revideret af jd 28. nov. 2013 

Beslægtede sider:
Regler hentes på volleyball.dk under Information/Download
Vejledning for dommere i kredskampe
Dommerkurser