Prisfald

På kredsens repræsentantskabsmøde blev bestyrelsen bedt om at skrue ned for kredsens overskud. Derfor følgende udspil:

Prisen for at deltage i Serie 1 falder fra 3300 til 2000 for et fast tilmeldt hold. Løse stævner falder fra 450 til 325 pr. stævne.
Prisen for at deltage i Kidsvolley falder fra 575 til 500 for et fast tilmeldt hold. Løse stævner falder fra 135 til 100 pr. stævne.

Vi vil være billigst! I serie 1 er prisen nu så langt nede, at kredsens overhovedet ikke tjener 1 kr på at have et hold i denne række. 2000 svarer til holdlicensen, som vi sender videre til DVBF.

Vi håber der er mange der vil føle sig inspireret til at tage initiativ til at starte nye hold i klubben.

Bestyrelsen arbejder også på at lave en pulje af penge, der kan søges af klubberne til fremme af volleysporten i kredsen. Det kommer der mere om senere.

JD-23/7 2010