Tilmelding til MJVB-turneringen 2020-2021

Midtjysk Volleyball indbyder hermed til volleyturneringer i Stævne- og Grand Prix-rækkerne, som er alt andet end Danmarksserierne:

Deltagelse i turnering
FAST TILMELDT:
Hvis man melder holdet til en række i alle sæsonens stævner (fast tilmeldt) får man en væsentlig rabat i forhold til at melde sig fra stævne til stævne. Betingelserne er at turneringsdeltagelsen betales på vinterregningen i november/december. Desuden skal man selvfølgelig huske at melde afbud inden turneringsplanen laves, hvis man ikke kan komme til et af stævnerne. Fast tilmeldte hold får de bedste seedninger i første turneringsrunde.
LØSE TILMELDINGER:
Man kan få dage inden et stævne melde (ekstra) hold til. Turneringsplanerne laves fra 5 til 2 dage før stævnet - se den enkelte række for at kende tilmeldingsfristen. .

Grand Prix-rækker 2019-2020
Række Fast tilmelding og
løs tilmelding til første runde
Tilmeldingsfrist:
Første turneringsdag
- med forbehold for at vi får de ønskede haller
Holdgebyr incl. 
holdlicens for
Hele turneringen
/enkeltstævner
Personlig
licens til 
DVBF*
Alders-
grænser
Antal turne-
rings-
runder
Til-/ Framelding til kommende runder
Kidsvolley
ØST og VEST
torsdag d. 2/10 kl. 21

S. 4/10
500/100 105 0.- 5.kl. 9
Kidsvolley.net
torsdag før stævnet kl. 21.00
DU15 HU15
Teen 1-2 og ungdom
Tirsdag d. 6/10 kl. 21.00 L 10/10
500/100 105 f. 05-07
9
Teenvolley.dk
tirsdag før stævnet kl. 21.00
DU17 &HU17  Mandag d. 30/9 kl. 22 L. d. 3/10
800*/175 105 f. 03-04 5+4
Mandag 5-6 dage før kl. 22.00 til sekretariatet
DU19 &HU19 

Mandag d. 30/9 kl. 22

L. d. 3/10

700*/175

105
f. 01-02 5
Mandag 5-6 dage før kl. 22.00 til sekretariatet
DU22 &HU22 Vælg Jyllandsserie.. og/eller U19

f 98-00


Mix Nord Onsdag 23/9 kl. 21 L. 26/9
2000/350 0   8+1 Onsdag 3 dage før kl. 21.30 til sekretariatet
Mix Syd Torsdag d. 24/9 kl. 18
L 26/9
2000/350 0   8+1 Torsdag 2-3 dage før kl. 18.00 til Steen Jørgensen, 97222521
Mix Øst
Se DGI Østjylland




6
DGI
Jyllandsserien
Damer, JSD
Tirsdag 29/9 kl. 21
S. 4/10
2700/450 0   8 Tirsdag 4-5 dage før kl. 21.00 til sekretariatet
Jyllandsserien
Herrer, JSH
Tirsdag 29/9 kl. 21 S. 4/10 2700/450 0   8 Tirsdag 4-5 dage før kl. 21.00 til sekretariatet
Danmarksserier
Serierække - stævnetilmelding ikke mulig.

4500
170

8
Man kvalificerer sig med oprykning fra JS

  * Holdgebyr for ungdomshold gælder både GP og DM-kval.                         

Tilmeldingsprocedure:
1. Send en mail til MJVBs sekretær, jd@mjvb.dk med tilmeldingen. Husk at angive klub, række, antal hold og gerne kontaktadresse til holdene.
Angiv ved tilmeldingen om den gælder hele turneringen eller blot første runde.
2. Dagen efter kontrollerer du tilmeldingslisten og efter turneringsstart ser du i stillingerne, om tilmeldingen er registreret korrekt (med nul(0) ved de runder, I skal være med i og minus ved dem I ikke skal med i) og slår straks alarm til sekretariatet, hvis der er fejl.

Særlig ordning for kidsvolley og Teenvolley: Selv om et antal hold er forhåndstilmeldt, skal der fortsat meldes til alle stævner via Kidsvolley.net eller Teenvolley.dk. Forhåndstilmelding er en rabatordning for de hold, der deltager mest stabilt. Hvis et teenhold i løbet af sæsonen ændres til et ungdomshold, vil forudbetaling blive modregnet, så det bliver max favorabelt for klubben.
Fleksibelt: Hvis man har forhåndstilmeldt 4 hold, i Kids eller Teen 1-2, kan der i hver runde deltage 4 hold, uden at der kommer efterregning. Det behøver ikke være de samme hold, der er med i hver runde. I det omfang, der er plads, kan man deltage i både Øst og Vest-kidsstævnerne. Hvis man fx. har 4 fast tilmeldte kidshold, og lørdag spiller med 3 hold i Vest-rækken hvorpå man søndag tager til stævne i Østrækken med 2 hold (som i princippet kan være de samme hold som spillede lørdag). Det regnes som 3+2 = 5 hold i den pågældende runde. Der er fast tilmeldt 4 hold. På efterbetaling bliver der næste sommer opkrævet 100 kr for det ene ekstra hold.

Særligt for ungdomshold: En fast tilmelding gælder til Grand Prix OG til DM-kval. Hvis man ikke vil være med til alle GP-runder skal man huske at melde afbud - evt. allerede ved tilmeldingen! Inden DM-kvalifikationen starter skal holdene bekræfte, om de ønsker at deltage i disse stævner. DM-kvalifikationen spilles sammen med resten af Jylland og Fyn. Kvalifikationen foregår som en GP-turnering efter eget reglement. Spilledagene er fastlagt på forhånd. Mere om U-DMkval

Datoer og turneringsplaner:
1. Oversigten over spilledage og steder findes på hjemmesiden - klik ind i venstre spalte.
2. Turneringsplanen for hver enkelt runde kommer på hjemmesiden en dag el. to efter tilmeldingsfristens udløb. (Mix syd ser den ved fremmøde i hallen).
Der udsendes altså ikke turneringsplaner direkte til deltagerne. Man skal selv finde turneringsplanen på hjemmesiden. Starttidspunktet for alle stævner er kendt i forvejen, og den planlægger man sin transport efter, selv om man i sjældne tilfælde har fri i første runde.

Reglementer:
Der findes reglementer for de enkelte rækker på hjemmesiden

Priser vi er stolte af 
MJVB har landets laveste turneringsgebyrer og det billigste klubkontingent. Sidste sæson var den første af tre år, hvor vi kører et forsøg med lavere rekrutteringspriser, så Volleyball Danmark bidrager med lavere klubkontingent til meget små klubber og bortfald af personlig licens i i laveste herre- og damerække, ligesom den personlige licens i mix-rækken er omlagt til en holdlicens, der er indeholdt i holdgebyret.

Ingen priser er hævet fra sidste sæson selv om kredsen fik et "pænt" underskud. Der er en formue, som godt kan tåle at blive slanket lidt.

Licensregler: Holdlicens, personlig licens og stævnelicens
Den personlige licens på 170 kr i Jyllandsserierne er bortfaldet i en treårig forsøgsperiode fra 2018. Danmarksseriespillere skal betale 170 kr og divisionsspillere, 275 kr.
Kids- og Teenspillere skal fortsat løse personlig licens(105 kr). Den kan dog erstattes af en fælles klubtilmelding til personlig licens. Man skal så sende en medllemsliste over kids- og teenspillere til VD, hvorpå man modtager en regning. For Kids- og Teen-spillere der senere samme sæson skal spille Ungdom, skal der dog løses personlig licens i licenssystemet.
Alle ungdomsspillere skal have løst personlig licens(105 kr). For hold der kun deltager i enkelte stævner, kan der laves en undtagelse, hvor de betaler stævnelicens. Licensen betales til Volleyball Danmark. Gå ind på
www.volleyball.dk. Der betales med dankort.
En stævnelicens, som erstatning for personlig licens for hold med ganske få stævner vil koste 200 kr oven i holdgebyret pr. stævne. Hvis et løst tilmeldt hold ikke afleverer holdseddel med licensnumre, vil de blive afkrævet stævnelicens.
For de fast tilmeldte hold i JS og for hold i DS er holdlicensen på kr. 2.400 indeholdt i turneringsgebyret, og videresendes fra MJVB til Volleyball Danmark.


Klubkontingent
Kontingent til Midtjysk Volleyball er 50 kr. pr. klub pr. år.
Man skal dog også være medlem af DVBF og her er priserne højere!
Klubber med under 15 medlemmer: 400 kr
Klubber med 15-29 medlemmer: 700 kr (disse takster gælder i MJVB i en treårig forsøgsperiode fra 2018 for klubber uden divisionshold)
Klubber med 30-49 medlemmer: 1.500 kr. pr. år.
 Klubber med 50-99 medlemmer: 3.500 kr. pr. år.
 Klubber med 100-199 medlemmer: 5.200 kr. pr. år.
 Klubber med 200 medlemmer og derover: 7.000 kr. pr. år.

Betalinger
MJVB sender regninger ud to gange om året. Vinterregningen i december omfatter fast tilmeldte hold i KIDs, Teen, Ungdom, JS og Mix.
Sommerregningen udsendes i juni/juli og omfatter alle eftertilmeldinger til Grand Prix-rækker og forudbetaling for det kommende års Danmarksserier.
Eventuelle bøder, fx for sene afbud til Grand Prixstævner eller misligholdelse af dommeropgaver i DS kan være med i begge udsendelser.