Tilskud til uddannelse af dommere

MJVB yder tilskud til uddannelse af dommere efter følgende retningslinier:

Der gives tilskud til uddannelse af 1 dommer med 500 kr for hvert hold klubben har fast tilmeldt i en af MJVBs turneringer, Ungdomsvolley, Mix, Jyllandserie eller Danmarksserie.

Kurserne bestilles hos Dansk Volleyballforbund.

Tilskuddet gives ved indsendelse af dokumentation for udgiften til sekretariatet. Så bliver beløbet modregnet i den næste halvårlige regning fra kredsen.


Retten til at få tilskud gælder sæsonvis fra 1/8 til 31/7. Man kan ikke tage ubrugte tilskud med over til en ny sæson.

Ordningen træder straks i kraft.

MJVBs bestyrelse
27. oktober 2015