Dommerregistrering

På repræsentantskabsmødet 2008 var der klubber, der var meget betænkelige ved dommersituationen, og som ikke troede på, at de kunne få de fornødne deltagere sendt på repkursus. Bestyrelsen lovede at overveje situationen.
Et andet prekært problem var at kredsens dommerkartotek var ufuldkomment.MJVBs bestyrelse traf derfor to vigtige beslutninger:

1. Udløbsdato på dommerkort afskaffes.

Andre kredse og forbundet har været lidt misundelige på vort system med repkurser og fornyelse af dommerkort. Men ingen andre har indført det. Så vi ligestiller altså nu vore klubber og dommere med dommere i resten af landet. Beslutningen betyder at Repkurser bliver frivillige og det bliver nok ikke så nemt at samle folk til dem længere. I stedet skal der ses på en form for dommeropdatering via hjemmesiden. Divisionsdommerforeningen, DDF93, har en fin hjemmeside, som vi gerne vil henvise til.

2. Dommerkartoteket genetableres ved hjælp af indberetninger fra klubberne.

Klubberne kan i vedlagte excelark eller på tilsvarende vis indskrive de aktive dommere, der findes i klubben og sende oplysningerne til sekretariatet, jd@mjvb.dk.

Der er altså i princippet ikke nogen dommere, hvis dommerkort er for gammelt.
Dommeruddannelse/kategori og nummeret på dommerkortet skal skrives på listen.

Har dommerne ikke længere deres kort og kan de ikke huske deres gamle dommernummer må de istedet beskrive
-hvor og hvornår(ca) de tog dommerkort.
-hvem var instruktør
-hvor mange kampe har de ca. dømt i hvilke kredse, rækker og år?
Se side 2 i regnearket