Corona og Volley

Vi kan godt spille volley, selv om der er forsamlingsforbud for +50 personer. Men vi må tage en række forholdsregler.
Generelt følger vi volleyballforbundets retningslinjer for afvikling af kampe, hvor man ikke giver hånd, dommeren har selv fløjte med og vi klæder om hjemmefra.
Sprit: Der skal sprittes hænder og der skal sprittes overflader(bolde). Kontaktpunkter skal sprittes af, men man bør mindske antallet af kontaktpunkter ved at have åbne døre, hvor det er muligt. Hjemmeklubben sørger (måske sammen med hallen) for at der er sprit til stede.


For at holde begrænsningen på 50 personer er der flg. scenarier:

a. max 6 hold i en hal og max 8 personer tilknyttet et hold. Der spilles "normal" Grand Prix med to puljer a tre hold og slutkampe på tværs af puljerne.
Hvis man er 5 hold der skal spille på 2 baner i en hal, må man have 10 personer med.
Ingen tilskuere ud over dem, der er indeholdt i holdets 8/10 personer.

b. En hal deles i to selvstændige stævner med 3-4 hold i hver gruppe. Opdelingen sker ved hjælp af hallens spærrenet.  Det optimale er at spille på bane 1 og bane 3, mens bane 2 er bufferzone/ingenmandsland, hvor man kan hente en vildfaren bold inden den løber ned til den anden gruppe. De to grupper af spillere/hold har ikke noget fællesskab i løbet af spilledagen. Der benyttes seperate indgange, hvis det er muligt eller puljernes starttid forskydes fx 30 minutter, så de to grupper ikke mødes i døren. De to grupper skal have hver sine toiletter. Modellen er drøftet med og godkendt af coronahotline.

Evt. cafeteria: Hvis hjemmeklubben ønsker, at der skal være åbent i hallens cafeteria, skal det gøres sådan, at hvert hold har eget bord og alle bruger mundbind, når man ikke sidder ned - lige som på andre restauranter.

Ovenstående betyder, at vi skal bruge flere spillesteder:
Vi skal bruge 3 haller til mix syd i stedet for 2
Mix nord har foreløbig et loft på 8 hold (6 hold  a max 8 personer ved første stævne)
Vi skal bruge 3 haller til Jyllandsserie-herrer i stedet for 2
Vi skal bruge 2 haller til Jyllandsserie-damer i stedet for 1

Vi er meget usikre på tilmeldingstallene til Ungdomsrækkerne, men der kan også blive brug for flere haller. En afviklingsmodel for teen og kids er endnu ikke klar til offentliggørelse, men MJVBs holdning er, at der skal være mulighed for at komme ud at spille. Et holdspil uden kropskontakt er en gave til coronaramte børn og unge, og derfor skal vi have et tilbud, der virker!

Meld ind til jd@mjvb.dk, hvis I har en hal, der kan bruges. Vi kan i princippet bruge haller med blot 1 bane nu. Der kan placeres en pulje på 4 hold.