Repræsentantskabsmøde 2021


Udsat til tirsdag d. 21. september 2021.
Sted: Hjertet, Vestergade 65, Ikast.

Deltagere: Bestyrelsen: Preben Dahlgaard(f), Peter Kjellerup, Allan Christensen og Kennet Rusbjerg
Anja Kjærsgaard, Ikast, Keld Vestergaard, Hjerm/UU, Jacob Vestergaard, SKF/UU, Arvid Lisbjerg, UU, Ulrich Sørensen, RY/UU, Stinus Stoumann, Ry, Sven Erik Bak, Kibæk, Mogens Waitz Jepsen, Kibæk, Lisa Jørgensen, Randers, Anders Kure, Skjern, Niels Kliim, VD, Jim Høeg, Randers, Jørgen Donslund,sek., Steen Jørgensen, Mix-TU/Herning, Knud A. Sørensen, Kibæk, Erik Kreuzfeldt, Ikast.
Stemmeret til alle undtaget Knud og Niels.

Referat:

1.   Valg af dirigent: Arvid Lisbjerg.

Trods flytningen af mødet i forhold til tid og sted blev mødet kendt beslutninsdygtigt.

2.       1. Formandens/bestyrelsens beretning

Formand, Preben Dahlgaard:
Corona blev overskriften. Især de voksnes turneringer blev aflyst. De unge fik lov at spille med diverse restriktioner, men tog det med godt humør.
I foråret blev genåbningen trukket ud. Der måtte trænes udendørs fra 1. marts, men ingen stævner før det var for sent at lave U-DM. Der var inviteret til afsluttende stævner i de voksne rækker, men efter et par yderligere udsættelser gik gassen af ballonen.
Alle holdidrætter er ramt af coronaen og vi skal kæmpe for at få den plads i idrætsbilledet tilbage, som vi havde.

Volleyball Danmark lånte for et par år siden nogle penge af os for at kunne fortsætte driften. De penge er nu betalt tilbage. Forbundet har fået styr på pengene. En af dem, der har været med til at rydde op i VDs økonomi sammen med en dygtig ny direktør, er vores egen Erik Kreuzfeldt, der har haft et par effektive år i forbundsbestyrelsen.

Direktøren for VD ringer hver tredje måned til kredsformændene og fortæller, hvad der rører sig. Det er meget værdsat herfra.

Beachvolley: Aarhus har sat sig i spidsen for beachvolley i det jyske og beachsporten har fået en mere fremtrædende plads det seneste år.

Power-Ungdomsudvalget har gjort en forskel for vores ungdomsvolley. De fortæller selv mere.

Turnering: Et hold har netop trukket sig fra DSD. Preben opfordrer til at man kæmper for at få holdene stablet på benene. Vi har også en udfordring med at der er for få hold, der ønsker at rykke op og spille divisionsvolley.

Fremtiden: Vi skal prøve at få gang i volley endnu flere steder i vores landsdel. Vi har gjort det godt med hensyn til medlemsfremgang.

 

Medlemsstatistik gennemgået. Det ser overraskende godt ud. Måske hjulpet på vej af dobbelte medlemsskaber.

Beretningen enstemmigt godkendt. 

2.2. Udvalgsberetninger:
TU(Steen J): Aflyste turneringer fylder mest for os, der spiller indendørs volley.

      Beach har fået et løft og har bredt sig for alvor til ungdomsområdet. Ulrich opfordrer til at kredsen fortsætter med at lave
beachvolley-tilbud. Også til de unge.

PUU: Peter Kjellerup. Det lykkedes at lave noget. Også en afslutning med et vestdansk  mesterskab indendørs.

 

4.      3 Valg til bestyrelsen:
Peter Kjellerup og Allan Christensen på valg.
Allan trækker sig.
Peter Kjellerup og Erik Kreuzfeldt valgt.


5.       4. Valg af Udvalgsformænd:

     Turneringsudvalg: Jørn Madsen og Bjarne Søndergaard genvalgt.

Serie 3 Mix: Steen Jørgensen og Kurt Kristensen genvalgt.

Dommerudvalget er fortsat vakant.

Beachudvalget: Niels vil gerne stille pladsen til rådighed for nogen, der vil noget mere med beachvolley. Vi vil gerne beholde Niels og supplere med Allan Christensen, der har den bundne opgave at få udbredt kredsens beachvolleytilbud til hele kredsen og gøre ABC til et kraftcenter for den udvikling.

PUU: Louise KB genvalgt.

5. Valg af revisior 

6.   Revisorer: Arvid Lisbjerg og Lissi Rabjerg genvalgt.

Suppleant: Anja Kjærsgaard nyvalgt.

7.       6. Næste års repmøde
Holdes i Frederiks. Hos MacY. Den sidste tirsdag i april.

8.       7. Evt.

     Opfordring fra Erik K: Deltag i VDs repmøder og vær med til at præge forbundet.

Kennet: Brug trænerklubben.

Licenser: Kredsen får lavet en ordning med VD, så vores forsøgsperiode forlænges og glider over i den nye licensstruktur.

Niels: Jeg er jeres VD-konsulent. Jeg har gennemført medlemsundersøgelsen i forbundet og læst 2500 medlemmers mening om klubberne. Det er en viden, jeg gerne stiller til rådighed. Jeg er klar til at lave projekter sammen med jer.
Kennet: Brug talentcentertræningerne. De unge er vilde med det.

Ulrich: Vi har brug for et årshjul, hvor vi kan se, hvad der er af tilbud og muligheder og frister osv.

Bilag:

Regnskab 20-21

Medlemsstatistik 2020