Fremskudt servelinje ved springserv

DVBF’s bestyrelse har vedtaget at der også fremover skal spilles med fremskudt servelinje i alle ungdomskampe.

Sidste sæson gennemførtes en et-årig forsøgsordning. Evalueringen herfra har resulteret i, at man gør ordningen permanent med en enkelt justering, så servelinjen er symmetrisk på begge sider.

Den fremskudte servelinje er kun gældende, hvis der ikke er 3 meter bag begge de to baglinjer.

Reglen er formuleret således:
• Hvis der ikke er et servefelt på 3 meter, skal arrangøren markere (evt. med små stykker maletape) en ny servelinje så der er 3 meters servefelt.
• Servelinjen skal gå lige langt ind på begge banehalvdele. Dvs. at hvis den går 2 meter ind på den ene side, skal den også gå 2 meter ind på den anden side.
• Spillerne må sætte af frem til den fremskudte servelinje, hvis der laves en springserv.
• Hvis der ikke laves en springserv er den almindelig baglinje gældende.
• En springserv er defineret ved at spillerne ikke har kontakt med gulvet (begge fødder skal være fri af gulvet) i serveøjeblikket, dvs. ved tilslaget til bolden.

Baggrunden er et ønske om at fremme mulighederne for at udvikle springserven, som et vigtigt element i talentudviklingen. De fleste ungdomskampe herhjemme spilles på tværs af hallen, og dermed vanskeliggøres udførelse af springserven.

Reglen om fremskudt servelinje gælder i alle ungdomskampe, hvor der spilles Teen 4 (almindelig volleyball), inklusive DU20/HU21 Grand Prix og alle Ungdoms Danmarksmesterskaberne.
 

(Modtaget 3. oktober 2010 fra Dansk Volleyballforbund)