FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ REPMØDET 2019
Der er allerede 7. april kommet to forslag til behandling på repmødet 30. april i Frederiks.
Forslag til repmødet kan fremsendes til sekretariatet og skal være inde senest 8 dage før mødet.

Forslagsstiller er Ulrich Sørensen fra Ry Volley:

Forslag 1A
Forslag om Wildcardshold i DS 
Krav om klubsamarbejder og spiller herunder spiller under 21 år som krav iht DVBF wildcardhold, og ikke yderlige krav. Derpå kan kredsen accepterer et Wildcard hold i DS, max. 2 ekstra wildcardhold end de normal max. ti hold. 

Forslag 1B
Som ovenstående, hvis der er pres på kampkalenderen iht. kredsens planlægning, men med mulighed for at kredsen kan bestemme, at Wildcardholdet eller holdene skal spille deres hjemmekampe på hverdage, så weekendkalenderen/kamp weekende/spillerunder ikke bliver væsentlige flere. 

Ulrich
Ry volley

Motivation
For at give mindre klubber muligheden for at give deres ungdomspiller/ungsenior et fast turneringstilbud, og ikke lade deres kids og teen-udvikling gå til spilde, selv om der er få ungdomsspillere tilbage, og lade dem fortsætte med volley ind til de lander i større klubber som ren senior, eller under uddannelse i større byer. 
Der kan være langt fra ungdom til 2 Div. Wildcardsniveau.