Volleyball Danmark har udsendt nedenstående besked til klubberne i divisioner og Danmarksserier. Nede under VDs tekst kigger vi på den lokale situation i MJVB for divisionshold, Danmarksseriehold og Jyllandsseriehold.

Til Klubber i Danmarksturneringen, klubber med matematisk mulighed for at rykke op fra Danmarksserien og kredsene.

Volleyball Danmark har fulgt udviklingen af smittespredningen og myndighedernes anbefalinger nøje, og i lyset af dette overvejet og gennemgået forskellige scenarier og muligheder for forbundets turneringer og aktiviteter resten af indendørssæsonen. Som opsamling på dette, har Volleyball Danmarks bestyrelse endeligt besluttet at afslutte alle aktiviteter for sæsonen 19/20. Link til nyhed >>

Volleyball Danmark har besluttet, at klubberne ikke skal begrænses af, at turneringen er sluttet før tid, og man dermed ikke har haft muligheden for at spille potentielle afgørende kampe for placering. Derfor er følgende blevet besluttet:

I Vedhæftede finder i et overblik for hvilke hold/klubber, der matematisk har mulighed for at rykke op, og for at blive i rækken ift. gældende op- og nedrykningsregler. Nogle klubber har ikke en farvekode, fordi de ikke er oprykningsberettigede og/eller ikke kan rykke ud af rækken.

Farvekoder:

Mulighed for at rykke op

Mulighed for at blive i rækken

Nedrykker

Vedhæftningerne: Herrer Vest       Damer Vest     Herrer Øst    Damer Øst

Alle hold/klubber, der er markeret med gul eller grøn farve bedes senest den 31. marts melde tilbage til undertegnede på hep@volleyball.dk, hvorvidt de ønsker at blive liggende i rækker, rykke op (grønne) eller rykke ned (gule). Alle klubber vil blive kontaktet telefonisk, såfremt vi ikke har modtaget respons inden deadline. For hold/klubber i Danmarksserien bedes de sætte den lokale turneringsleder af Danmarksserien cc. på mailen.

Nogle klubber/hold har allerede – før denne bratte turneringsafslutning - bedt om fritagelse for oprykning eller søgt om ekstra ordinær nedrykning. Disse klubber/hold får nu muligheden for at genoverveje deres tidligere udmelding og melde retur.

Sæson 20/21

Efter klubbernes tilbagemeldinger laves en særlig hold- og puljefordeling for 1. division, 2. division og Danmarksserien for sæsonen 20/21. Det betyder f.eks. at der i 1-2. division kan blive:

Herefter vil Volleyball Danmark bestræbe sig på at normalisere turneringsstrukturen igen, forhåbentlig med udgangen af sæson 20/21.

OBS – Vær opmærksom på reglerne og økonomi i de enkelte rækker

1. division: Her spilles med 3 boldsystem, dvs. der skal være boldlangere til kampen. Endvidere er 1. division underlagt det internationales forbunds krav om international transfer for spillere som ikke har dansk pas inkl. spillere fra Færøerne og Grønland. Læs vejledning >>

Økonomi i 1-2. division 2019-20:

Tilmeldingsgebyr til dette års turneringen: 1. division 18.500,- og 2. division 14.500,-

Rejseudligning til dette års turnering pr. deltagende hold: 4.262 (2. div D), 5.484 (2. div H), 6.889 (1. div H), 9.536 (1. div D). Beregnes årligt og hvilket afhænger af antallet af hold, hvor de spiller og antallet af kampe. Udligner historisk kan ses her >>

Dommerbetaling a conto opkrævning 2019-20: VolleyLiga - 10.500 kr., 1. division - 6.000 kr., 2. division - 5.500 kr. indbetales halvårligt.

Alt efter hold- og puljeinddeling i 1-2. division vil der blive lavet en revideret fordeling af dommer- og rejseudgifter.

Spørgsmål 

Har I spørgsmål kontakt turneringsleder Henrik Petersen tlf. 28 87 16 01 eller E-mail hep@volleyball.dk

Med venlig hilsen | Best Regards
Volleyball Danmark
Henrik Petersen
Turneringsleder | Tournament Director

Volleyball Danmark | Idrættens Hus | Brøndby Stadion 20 | 2605 Brøndby

( +45 43 26 27 15 | Mobil +45 28 87 16 01 (direkte)

š Turnering@volleyball.dk | hep@volleyball.dk (direkte)

www.volleyball.dk | www.facebook.com/danskvolley

 Sådan skriver forbundet altså. Hvad betyder det så for MJVBs herre- og damehold i divisioner, danmarksserie og jyllandsserie?

Hvis vi starter det nemme: Jyllandseriernes aktuelle stilling ophøjes til slutstilling. Rækkerne har to oprykkere hver.
Hos JSD rykker Aabyhøj og Raptus 1 op i DSD og hos JSH rykker Tjørring og Randers op i DSH. Tillykke;-)

Det svære er at finde antallet af nedrykkere fra Danmarksserierne. Vi ønsker altid at spille DS med 9 hold pga. trekant-stævne-formen.
Nu er der pludselig åbnet op for at en del hold selv kan vælge, om de vil spille i 2. division eller Danmarksserie. Derfor må vi kende deres valg, før vi kan regne os frem til antallet af nedrykkere fra DS.

Herresiden:

4 hold i 2. div. herrer, Hjerm, Aarhus 1900, Ikast 2 og Lyseng 2 skal afgøre, om de ønsker at rykke ned eller blive i rækken, mens DSH-holdene fra Aabyhøj, Randers, Raptus og SKF skal finde ud af, om de ønsker at rykke op i 2. div. Louise D. har haft kontakt med DSH-holdene og der er vist 0-1 hold, der ønskede at rykke op. Med de nuværende forhold, hvor flere nye divisionshold kan være på vej, er det måske blevet mere attraktivt at rykke op?
Hvis ingen hold rykker op og ingen rykker ned i DS skal to hold forlade DS og spille JS næste år. Men hvis et af holdene i 2. division vil ned i DSH, skubbes 3 hold ned i JSH.

Damesiden:

2. division: ASV 3 har allerede skrevet at de gerne vil blive i rækken. Ikast 2 forlader rækken, men skal ikke have en plads i DSD. Holdet består af unge, der vil fokusere på ungdomsrækkerne i stedet. Holstebro og Lyseng skal tage stilling til om de ønsker at rykke ned i DSD.
I DSD ligger Ikast og Raptus begge til oprykning og har begge givet udtryk for, at de gerne vil op i 2. div. Hvis der ikke kommer nedrykkere fra 2. div. bliver der dermed ikke nogen nedrykkere fra DSD.

Vi kan tilføje, at holdgebyret i Danmarksserien fortsat holder sig under 5000 kr for en hel sæson. Man dømmer selv, så der er ikke en dommerbetaling og der laves ikke rejseudligning.  Den personlige licens er også lidt billigere i DS end i divisionsvolley.
-jd