Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Volleyball Danmark søndag den 7. maj 2017 på Hotel Scandic i Kolding.

 

Mødet indledes kl. 10.00 og forventes afsluttet inden kl. 15.00.
Dagsorden ifølge Volleyball Danmarks love.
Eventuelle forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være Volleyball Danmarks bestyrelse i hænde senest fem uger før mødets afholdelse.

Forslagene sendes til Volleyball Danmarks sekretariat på dvbf@volleyball.dk og skal være Volleyball Danmark i hænde senest søndag den 2. april 2017.
Forslagene offentliggøres senest tre uger før mødets afholdelse sammen med regnskabet på
www.volleyball.dk, hvor der også opdateres øvrige informationer.


På vegne af
Erik Jacobsen
Formand

Venlig hilsen
Volleyball Danmark

Claus Bøllingtoft
Sekretariatschef